Botifarra with sautéed white kidney beans (Catalan pork sausage)

Botifarra with sautéed white kidney beans (Catalan pork sausage)

10,85 €